Pianiści akompaniatorzy Konkursu

Alicja Tarczykowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Ukończyła Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie (2012). Uczestniczyła w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa realizowanym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie (2015-2019).        Od roku 2006 pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku adiunkta. W latach 2011-2021 była wykładowcą Wydziału Wokalno-Aktorskiego / Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współpracuje ze śpiewakami podczas szeregu wydarzeń artystycznych, koncertów, nagrań, konkursów i kursów mistrzowskich. Była m.in. oficjalną pianistką konkursową  IX, X i XI edycji Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie (2016, 2019, 2022) oraz I i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Bogdana Paprockiego w Operze Nova w Bydgoszczy (2019, 2021).

Uzyskała wyróżnienia dla pianisty na  Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti we Vrable (Słowacja, 2014, 2019), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie (2015, 2021), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (2019, 2023) oraz I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy (2019).

Otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Posiada stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2020).

więcej

prof. Robert Marat

 

Od października 2017 r. prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wcześniej, przez 29 lat pracował w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. Prowadził klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2002-2007). W latach 1997-2009 współpracował z Mozarteum w Salzburgu. Prowadzi liczne kursy, konsultacje, wykłady, zasiada w jury konkursów. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych i kameralnych (m.in. Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi w 1987 r.). Prowadzi aktywnie swą działalność artystyczną jako pianista solowy i kameralista. Występuje również z orkiestrami symfonicznymi. Przez lata współpracował z wieloma wybitnymi śpiewakami. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz na płytach CD. Dla wytworni Selene nagrał, po raz pierwszy w historii fonografii, utwory Raula Koczalskiego i Aleksandra Michałowskiego, które ukazały sie w serii “Wielka polska tradycja chopinowska”.

Inspiracje do pracy artystycznej czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, czynnie uprawia wspinaczkę wysokogórską i żeglarstwo.

więcej

Aleksander Teliga

 

Pianista, korepetytor, vocal coach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Marii Warchoł-Sobiesiak i dr Wojciecha Waleczka oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego dr Aleksandra Teligi. W latach 2016-2021 był uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów - Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej gdzie kształcił się pod kierunkiem Eytana Pessena. Swoje umiejętności w zakresie pracy ze śpiewakami doskonalił podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez takie autorytety jak: Helmut Deutsch, Hedwig Fassbender, Izabella Kłosińska, Thomas Lausmann, Lech Napierała, Maciej Pikulski, Francesco Massimi, Siergiej Leiferkus, Anna Marchwińska, René Massis, Olga Pasiecznik, Matthias Rexroth, Tobias Truniger, Mariusz Kwiecień i Neil Shicoff. Współpracował z tej miary dyrygentami co: Patrick Fournillier, Friedrich Haider, José Maria Florêncio, Tadeusz Kozłowski, Grzegorz Nowak, Marcin Sompoliński, Andrzej Knap, Michał Klauza i Krzysztof Penderecki. Występował m.in. w Oper Frankfurt, Opéra de Marseille, Teatrze Państwowym w Koszycach (Słowacja), Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Śląskiej w Bytomiu, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Koncertował także w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Białorusi, Hiszpanii oraz Korei Płd. W charakterze pianisty-korepetytora współpracował z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu. Od sezonu 2017/18 zawodowo związany z Warszawską Operą Kameralną.

 

fot. Karpati&Zarewicz.

więcej

Radosław Zaworski

Pianista urodzony w Szczecinie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Ewy Pobłockiej oraz ad. dr Bartłomieja Weznera. Obecnie pracuje jako pianista-korepetytor w Operze Nova w Bydgoszczy oraz macierzystej Uczelni na Wydziale Wokalno - Aktorskim w klasie ad. dr hab. Kamili Kułakowskiej. Ukończył Program Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej (realizowanej przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie) pod okiem: Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha, Izabeli Kłosińskiej oraz Olgi Pasiecznik. Uczestnik wielu warsztatów pianistycznych (prowadzonych przez takich profesorów, jak: Jerzy Godziszewski, Mikhail Voskresensky) oraz wokalnych (prowadzonych m. in. przez: Helmuta Deutscha, Hedwig Fassbender, Brendę Hurley). Pianista uczestniczący w wielu kursach mistrzowskich, koncertach, konkursach wokalnych organizowanych w Polsce i za granicą. W 2020 roku miał przyjemność pracować przy produkcji Minion A. Thomasa w Bayerische Staatsoper w Monachium.

Laureat nagrody dla pianisty podczas konkursów wokalnych:

XVIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki wokalnej im. Ady Sari - Dyplom dla wyróżniającego się pianisty,

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego - Nagroda uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom konkursu,

X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki - Nagroda dla wyróżniającego się pianisty.

więcej