Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego

Dyrektor Konkursu, prof. dr hab. Adam Zdunikowski

Dyrektor Konkursu, prof. dr hab. Adam Zdunikowski