Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego LAD'24